Planconsult AS PLANCONSULT AS
AREALPLANLEGGING

PROSJEKTUTVIKLINGVelkommen

Prosjekter

CV - daglig leder

Kontakt oss

CV for DAGLIG LEDER, Rolf Angell Simonsen f.1951:


Høyere utdanning: Dundee University, Departement of Environmental Studies / DJCA - Town- and Regional Planning, Skottland - 1975

Chartered Town Planner / Member of the Royal Town Planning Institute, MRTPI - 1978.

Medlem av Norske Sivilingeniørers forening MNIF - 1979.

Tittel: Chartered Town Planner DipTP MRTPI MNIF

Rolf Simonsen

33 års bred erfaring fra offentlig forvaltning og bygge- og eiendomsbransjen:

  • London Borough of Harrow, Byplankontor, 1976 - 79 (Town Planner)
  • Oslo Byplankontor (Nå Plan- og bygningsetaten), 1979 - 81 (Plankonsulent)
  • Skedsmo Kommune, Teknisk Etat, 1981 - 83 (Avdelingsarkitekt)
  • Byggholt as, Eiendomsforvalter og Totalentreprenør 1983 – 89 (Prosj.leder/Arealplan)
  • Planconsult AS, etablert i 1989- (Daglig leder)


Niels Juels Gt. 33 A, N-0257 Oslo, NORWAY
Telefon: (+ 47) 22 44 80 14 Mobil: (+ 47) 90 06 34 23
Epost: ras@planconsult-as.no