Planconsult AS
PLANCONSULT AS
AREALPLANLEGGING

PROSJEKTUTVIKLINGVelkommen

Prosjekter

CV - daglig leder

Kontakt oss

PLANCONSULT AS TILBYR DEG:

• Arealplanlegging
- kommune- og kommunedelplanlegging (registrering, analyse, plan, beskrivelse)
- digitale prosjekt- og utbyggingsplaner (tomteanalyse, område – og detaljreguleringsplaner, tomtetekniske utomhusplaner)

Risiko- og sårbarhetsanalyser / Konsekvensutredning

Prosjekteringsledelse

Rådgivning i plansaker


Våre oppdragsgivere omfatter Staten, fylkeskommuner, kommuner og private grunneiere,
prosjektutviklere og arkitekter.

Vårt rådgivningsfirma består i dag av daglig leder Rolf Angell Simonsen.

Ved behov hyrer vi inn supplerende fagekspertise.

Vår spesialkompetanse er optimal kommunikasjon i planprosesser og koordinert areal- og gjennomføringsplanlegging.

Niels Juels Gt. 33 A, N-0257 Oslo, NORWAY
Telefon: (+ 47) 22 44 80 14 Mobil: (+ 47) 90 06 34 23
Epost: ras@planconsult-as.no